Kontakte lege
Samtaleterapi
Medikamenter
Antiepileptika
Litium
Antipsykotika
Innleggelse psykiatrisk avdeling
Elektrosjokkbehandling
Trening
Antiepileptika
Generisk navn: Karbamazepin / Dose

Salgsnavn: 
 • Tegretol
 • Tegretol Retard
 • Trimonil 
 • 30-40 mmol/l                                          

Generisk navn: Lamotrigin / Dose

Salgsnavn:       
 • Lamictal
 • 100-400 mg

Generisk navn: Valproat / Dose

Salgsnavn:       
 • Orfiril
 • Orfiril Long
 • Orfiril retard
 • Deprakine
 • 600-1000 mmol/l