Kontakte lege
Samtaleterapi
Medikamenter
Antiepileptika
Litium
Antipsykotika
Innleggelse psykiatrisk avdeling
Elektrosjokkbehandling
Trening
Antipsykotika
Generisk navn: Aripiprazol

Salgsnavn / Dose
 • Abilify
 • 5-30 mg

Generisk navn: Haloperidol / Dose

Salgsnavn
 • Haldol
 • 1-6 mg

Generisk navn: Olanzapin / Dose

Salgsnavn
 • Zyprexa
 • 5-20 mg

Generisk navn: Perfenazin / Dose

Salgsnavn
 • Trilafon
 • 8-48 mg

Generisk navn: Quetiapin / Dose

Salgsnavn
 • Seroquel, Quetiapin
 • 200-800 mg

Generisk navn: Risperdon / Dose

Salgsnavn
 • Risperdal
 • 2-6 mg

Generisk navn: Ziprasidon / Dose

Salgsnavn
 • Zeldox
 • 40-160 mg