Kontakte lege
Samtaleterapi
Medikamenter
Antiepileptika
Litium
Antipsykotika
Innleggelse psykiatrisk avdeling
Elektrosjokkbehandling
Trening
Litium
Generisk navn: Litiumsulfat

Salgsnavn / Dose    
  • Lithionit
  • 0,5 - 1,2 mmol/l

Tidsskrift for Den norske legeforening - oppfølging av pasienter ved bruk av Litium

Gjennom flere tiår har
litium vært blant de mest relevante legemidler som er tatt i bruk for behandling og forebygging av bipolar lidelse. Resultatene er godt dokumentert, men alvorlige bivirkninger kan gjøre seg gjeldende og interaksjoner med andre legemidler kan forekomme.