Kontakte lege
Samtaleterapi
Kognitiv adferdsterapi
Psykoedukativ terapi
Interpersonlig/sosial rytmeterapi
Familieterapi
Gruppeterapi
Medikamenter
Innleggelse psykiatrisk avdeling
Elektrosjokkbehandling
Trening
Samtaleterapi

Samtaleterapi

Samtaleterapi kalles også psykoterapi. Samtaleterapi handler ikke om å få alle svarene, men det er en måte å lære om seg selv.
Pasienten blir bevisstgjort sykdommens virkninger på kropp og sjel, får informasjon, støtte og ærlige tilbakemeldinger i et
trygt miljø. Det finnes ulike typer samtaleterapi, for eksempel samtaler en-til-en eller gruppesamtaler. Ved bipolare lidelser er
det viktigst med såkalt psykoedukativ behandling, dvs. at man lærer seg om sykdommen og dens virkninger på egen kropp.

shutterstock 71350309