Symptomer
Bipolar I
Bipolar II
Mixed state
Rapid cycling
Cyklotymi
Unipolar lidelse
Bipolar NOS
Bipolar lidelse og ungdom
Comorbide lidelser
Diagnoseverktøy
Diagnoser
Bipolare affektive stemningslidelser er klassifisert under F30-F39 i Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.

ICD-10

10. revisjon

helsedir

shutterstock 19101790