Symptomer
Bipolar I
Bipolar II
Mixed state
Rapid cycling
Cyklotymi
Unipolar lidelse
Bipolar NOS
Bipolar lidelse og ungdom
Comorbide lidelser
Diagnoseverktøy
Symptomer
 • Alvorlige svinginger i aktivitetsnivå og stemningsleie.
 • Nedstemthet og tristhet mesteparten av dagen i minst 2 uker.
 • Manglende interesse i ting man tidligere  likte.
 • Overveldende mindreverdighetsfølelse
 • Selvmordstanker
 • Søvnløshet eller økt behov for søvn.
 • Tydelig vekttap eller vektøkning.
 • Uvanlig raske eller langsomme motoriske ferdigheter
 • Unormal tretthet.
 • Mindreverdighetsfølelse og/eller urimelig skyldfølelse
 • Nedsatt evne til konsentrasjon
 • Ektremt økt aktivitet
 • Betydelig pratsomhet
 • Ukritisk oppførsel
 • Angst
 • Irritabilitet
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tegn på psykose
 • Episode med førhøyet stemningsleie eller irritabilitet, eller episode med forhøyet aktivitet.
 • Førhøyet selvfølelse,  følelse av grandiositet
 • Nedsatt behøv for søvn
 • Talepress
 • Tankekjør med ideer