Bipolar og gravid
Graviditet og legemidler
Medikamenter
mammanett.no
Litium - Lithionit
Litium skal ikke brukes under graviditet i 1. trimester. 
Litium skal bare brukes på streng indikasjon og hvis fordelen
oppveier en mulig risiko i de 2 siste trimesterne.
Dette praparatet skal ikke brukes ved amming.

Se fullstendig preparatomtale i www.felleskatalogen.no
Antipsykotika

Se fullstendig preparatomtale i www.felleskatalogen.no


Abilify
Skal kun brukes under graviditet hvis fordelene oppveier mulig risiko. Pasienten bør rådes til å gi legen beskjed ved graviditet eller planlagt graviditet under behandlingen.
Preparatet bør ikke brukes under amming.

Risperdal
Brukes under graviditet kun ved streng indikasjon. Hvis seponering under graviditet er nødvendig, bør dette gjøres gradvis.
Fordel ved amming bør veies opp mot potensiell risiko for barnet.

Seoquel / Quetiapin
Bør ikke brukes ved graviditet med mindre fordelen forventes å oppveie potensiell risiko for fosteret.
Amming bør frarådes.

Zyprexa
Bør kun brukes av gravide dersom fordelen oppveier den potensielle risikoen for fosteret.
Amming bør frarådes.

Zeldox
Kvinner i fertil alder eller som ønsker å bli gravid, bør bruke sikker prevensjon. Skal kun brukes under graviditet hvis fordelene oppveier mulig risiko
Amming bør frarådes, også når behandling er nødvendig.

Trilafon
Skal kun brukes under graviditet hvis fordelene oppveier mulig risiko.

Amming bør frarådes.

Haldol
Skal kun brukes under graviditet hvis fordelene oppveier mulig risiko.

Amming bør frarådes.

Antiepileptika

Se fullstendig preparatomtale i www.felleskatalogen.no


Lamictal

Fertile kvinner som planlegger graviditet,bør rådføre seg med spesialist som vil vurdere behovet for videre behandling med dette preparatet. Det er viktig at seponering bør skje gradvis. Hvis det er nødvendig å opprettholde behandlingen anbefales bruk av lavest mulig effektive dose. Ved videre behandling med preparatet er det viktig at den gravide får tilstrekkelig klinisk oppfølging. Potensielle fordeler av amming må veies opp mot mulig risiko for bivirkninger hos det nyfødte barnet.


Tegretol

Ved bruk av antiepileptika generelt under graviditet er det vist en overhyppighet av misdannelser hos barn sammenlignet med ikke-epileptikere. Et bredt spekter av misdannelser er rapportert. Generelt gjelder det at risiko for fosterskader er minst når monoterapi benyttes, når lavest mulig dose velges og når folattilskudd gis før og under graviditeten. Karbamazepin skal kun brukes av gravide dersom fordelen oppveier den potensielle risikoen for fosteret. Amming bør frarådes ved bruk av preparatet.


Orfiril

Skal ikke brukes under graviditet, med unntak av gravide der behandling er tvingende nødvendig. Fordeler som kan forventes, må veies opp met risikoen for teratogen effekt. For kvinner i fertil alder eller for gravide anbefales det stor forsiktighet ved bruk av preparatet. Gravide kvinner som behandles bør Nøye kontroll i svangerskapet, fostervannsdiagnostikk og ultralydundersøkelse tilbys. Gjennom det 1. trimester bør et daglig supplement av folsyre gis.  Anbefalt døgndose er 5 mg.
Preparatet kan brukes under amming.

Hypnotika og sedativa

Se fullstendig preparatomtale i www.felleskatalogen.no


Imovane / Zopiklone

Imovane anbefales ikke som behandling under graviditet.
Amming frarådes.

 
Stilnoct / Zolpidem

Skal ikke brukes under graviditet, spesielt ikke i 1. trimester.
Amming frarådes.

 

Circadin / Melatonin

Kvinner som er gravide eller som planlegger graviditet, anbefales ikke
videre bruk av dette praparatet, pga. manglende dokumentasjon.
Amming frarådes.
Anxiolytikum

Se fullstendig preparatomtale i www.felleskatalogen.no


Stesolid / Valium / Vival

Bør ikke brukes ved graviditet med mindre fordelen forventes
å oppveie potensiell risiko for fosteret.

Amming frarådes ved bruk av preparatet.


Alopam

Preparatet bør ikke benyttes av gravide.
Amming frarådes ved bruk av preparatet.


Sobril

Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier en mulig risiko.
Amming frarådes ved bruk av preparatet.


Buspiron

Skal bare brukes ved graviditet hvis fordelen oppveier mulig risiko.
Amming frarådes ved bruk av preparatet.


Atarax

Skal ikke brukes under graviditet.
Amming frarådes ved bruk av preparatet.
Dersom behandling er nødvendig skal amming avbrytes.

shutterstock 74681371