Informasjon
Noen fakta
Historie
Aktuell litteratur
Kontakt
Nyheter
Historie

Gjennom historien, har variasjoner i stemningsleie og energinivå blitt observert og dokumentert. Utbredelsen av ordene "melancholia"  og "mania" med opprinnelse i det greske språk, viser at denne lidelsen var kjent. Man trodde at denne lidelsen,inkludert unipolar depresjon, var et resultat av ondt blod, også kalt svart galle. Melancholia betyr «svart», og chole som betyr "galle",  noe som antyder datidens forståelse av begrepets opprinnelse.

Lidelsen ble formelt begrepsfestet av den tyske psykiateren Emil Kraepelin for godt over 100 år tilbake, men kan spores tilbake til 1850
. Da ble tilstanden beskrevet som en psykisk lidelse som forårsaker tilbakevendende svingninger mellom mani og depresjon. Emil Kraepelin studerte hvordan ubehandlede bipolare pasienter opplevde symptomer og episoderog det var han som innførte begrepet manisk depressiv psykose.

I 1952 ble det som da var beskrevet som manisk depressiv reaksjon, beskrevet i den første "American Psychiatric Association Diagnostic Manual" sammen med det man mente var opphavet til denne lidelsen, nemlig biogenetiske - , psykologiske - og sosiale faktorer.

I 1957 forslo en tysk psykiater, Karl Leonhard å kategorisere underklassifiseringer av det som da ble introdusert som bipolar og unipolar lidelse.