Informasjon
Noen fakta
Historie
Aktuell litteratur
Kontakt
Nyheter
Generell informasjon

Hva er så Bipolar lidelse?

Bipolar lidelse eller manisk depressiv lidelse, er en psykiatrisk diagnose som har flere årsaker, der kjemisk ubalanse i hjernen er en viktig faktor. Lidelsen blir beskrevet som en gruppe stemningslidelser preget av alvorlige skiftninger i stemningsleiet.

Symptomene veksler mellom unormalt forhøyet energinivå og stemningsleie, og en eller flere depressive episoder. Mellom episodene med mani eller depresjon, har man perioder med normalt stemningsleie. Det opphøyde stemningsleiet blir kalt mani, eller hypomani hvis tilstanden er noe mildere, og der individet klarer å opprettholde et normalt funksjonsnivå.
Personer som opplever maniske episoder, opplever ofte også depressive episoder eller symptomer, eller blandede episoder der både maniske og depressive symptomer er tilstede samtidig, og hos noen individer kan mani og depresjon veksle svært raskt, kjent som ”rapid cycling.”

Lidelsen er delt inn i bipolar type I, bipolar type II, cyklotymi, mixed state og andre typer, med utgangspunkt i hvor alvorlig den maniske eller depressive episoden er, og hvordan den kommer til uttrykk.

shutterstock 57799540