Informasjon
Noen fakta
Historie
Aktuell litteratur
Kontakt
Nyheter
Noen fakta
 • I underkant av 2 % av den norske befolkning vil utvikle en bipolar lidelse.
 • Forekomsten er lik for kvinner og menn, men sistnevnte utvikler noen ganger sykdommen tidligere enn kvinner.

 • I USA  ligger prevalesen på rundt 1 % av den voksne befolkning, og opp til 5 % for de typene der symptomene fyller noen av kriteriene for diagnosen, men ikke alle.
 • Alder for første episode er vanligvis mellom alderen 19 og 29 år (Norge)

 • Sammenlignet med resten av befolkningen, har individer med bipolar lidelser hele 60 ganger høyere risiko for selvmord.
 • Verden over er bipolar lidelse den 5. ledende årsak til funksjonshemming.
 • Verden over er bipolar lidelse rangert som 9. ledende årsak til for tidlig død, eller funksjonshemming.

 • Mange svært berømte personer med oppsiktsvekkende kreative talenter har ofte også hatt en form for bipolar lidelse.
 • I noen tilfeller kan bipolar lidelse være en ødeleggende, langvarig lidelse, men den er også forbundet med kreativitet, å strekke seg etter mål og gode prestasjoner.

 • Omtrent halvparten av alle som har tilbakevendende depresjoner har en bipolar lidelse.
 • De som er rammet av bipolare lidelser har også en mye høyere risiko for å utvikle stoff/medikamentmisbruk samt problemer knyttet til andre psykiske lidelser eller comorbide lidelser.