Hva du kan gjøre
Når du bør kontakte hjelp
Hvem kan jeg snakke med
Selvmord
Barn av psykisk syke
Kontakt
Hva du kan gjøre

Gjelder dette deg eller noen som står deg nær, er dette noen av de tingene du kan foreta deg: 

  • snakk med en du har tillit til om tankene dine
  • ta kontakt med fastlegen
  • ring hjelpetelefoner som Mental Helse (tlf 116 123) eller Kirkens SOS (tlf 815 33 300).
  • skriv inn til Mental helses nettjeneste www.sidetmedord.no eller SOS-meldinger
  • ved kritiske eller livstruende situasjoner, ring straks Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113
shutterstock 70654315