NAV
NAV

NAV - jobb på resept

- 21.09.2009
På psykiatrisk klinikk, avdeling unge voksne i Stavanger, er det ansatt to jobbhjelpere som skal bistå unge i behandling til å finne aktuelle arbeidsplasser.