Informasjon
Noen fakta
Historie
Aktuell litteratur
Kontakt
Nyheter

Bipolare lidelser - under konstruksjon
Gjennom tidene har mennsker med bipolar lidelse blitt møtt med fordommer. Tidligere hadde folk en tendens til å unngå dem som led av det som i dag kalles for stemningslidelser. Konsekvensene av dette førte til at mange av dem som var rammet, ble holdt utenfor på en rekke områder i dagliglivet. Noen ble utsatt for diskriminering i jobbsammenheng. Andre ble foraktet av sin egen familie. Dette forverret åpenbart problemene for de som var syke, og gjorde at de ikke fikk sårt tiltrengt hjelp. Gjennom de siste tiårene har man imidlertid fått mye bedre forståelse av bipolar lidelse. Nå vet man at det er mulig også å behandle disse tilstandene.

Også i 2011 kan man bli møtt med fordommer, og denne websiden er utarbeidet også med tanke på å rive ned disse fordommene og erstatte dem med nøyaktig kunnskap om bipolar lidelse og om menneskene bak denne lidelsen.
200px-vincent van gogh starry night
Vincent Van Gogh